آژینا در شبکه‌های اجتماعی

چغاله ، این نوبرانه بهاری

چغاله بادام میوه درخت بادام است که تا حدودی سفت بوده و قسمت خارجی آن سبز رنگ و دارای کرک است در داخل آن روکشی قرار دارد که سفید و نرم است و مغز کوچک و آبکی آن را در خود نگهداری می‌کند و به مرور قسمت های رویی و داخل بادام سخت می‌شود تا زمانی که این میوه کال است به آن چغاله بادام می گویند.

بهبودگرفتگی عضلات 

این میوه نارس و کال سرشار از کلروفیل است. کلروفیل در بدن انسان در مسیر کانال گوارشی به تولید منزیوم کمک می‌کند و از آنجایی که منزیوم برای کاهش گرفتگی عضلات نقش بسزایی دارد و خوردن آن تا حدی باعث بهبود گرفتگی عضلات می‌شود.

عدم مصرف آن برای زنان شیرده

این میوه اغلب حجم سنگین و طبیعت سردی دارد و به مادرانی که به فرزندان خود شیر می‌دهند توصیه می‌شود از خوردن مواد غذایی نفاخ مثل چغاله بادام بپرهیزند زیرا عوامل نفاخ در آن میتواند گوارش را بیازارد و از طریق جذب آن در خون وارد شیر مادر شود و کودک با مصرف  شیر مادر دچار دل درد می‌شود و نیز باعث دل درد و حالت تهوع و اسهال در او می‌شود. 

آژینا - چغاله بادام

ارزش غذایی چغاله بادام

و اما ارزش غذایی این میوه کال و نارس در مقایسه با انواع رسیده‌ی آن کاملاً متفاوت می‌باشد اول اینکه ترکیبات نشاسته ای بادام در این مرحله کامل تجزیه نشده اند و برای انسان قابل جذب نیستند دوم اینکه مقدار فراوانی فیبر در چغاله بادام وجود دارد که خود میتواند باعث مشکلات گوارشی بسیاری شود و اما رسیده ی این میوه افراد را در برابر بیماری‌هایی چون پوکی استخوان ، کم خونی ، افزایش کلسترول ، و چسبندگی روده ها محافظت میکند و اگر چغاله بادام به صورت بهداشتی کمپوت ، خورشت یا ترشی شود مصرف آن تا حدودی مواد مغذی را به بدن می رساند.

اشتراک گذاری:
مدیریت آژینا
نویسنده
مدیریت آژینا
افزودن نظر :
‌آژینا همراه خوب خانواده‌ها ERROR: [SELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err'] Line: 320 File: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query( 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err', '' ) line: 293 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query_sub( '', 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err' ) line: 27 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/DbArdeErrorWriter.php - ArdeDbDbErrorWriter->write( '[ArdeDbQueryError,1,sDatabase Query Error,i1,sSELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err',i320,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,i1142,n,[a,1,sQuery: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err],[a,1],[a,1,[aa,1,sfile,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,sline,i293,sfunction,squery,sclass,sArdeDb,stype,s->,sargs,[a,1,s'SELECT COUNT(*) FR'... ) line: 30 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeDbErrorReporter.php - ArdeDbErrorReporter->reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 60 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeException::reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 501 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeSimpleUncaughtExceptionHandler->uncaughtExceptionHandler( object [ArdeDbQueryError] ) - Query: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err