آژینا در شبکه‌های اجتماعی

آموزش ساخت زیر فنجانی چوبی رنگارنگ

زیر فنجانی یکی از وسایل تزئینی روی میز می‌باشد که میتوان به عنوان یک نیاز هم به آن نگاه کرد.

در این آموزش می‌خواهیم با استفاده از چوب یک زیر فنجانی بسیار زیبا بسیازیم.

مواد لازم :

چوب مربعی اندازه آن بستگی به بزرگی و کوچکی اندازه زیر فنجانی می‌باشد
چوب بستنی برای یک عدد زیر فنجانی 7 عدد
نوار چسب طرح دار  به مقدار کافی و در طرحهای مختلف
کاغذ سمباده
چسب حرارتی
قیچی و تیزبر​ برای برش
پوشش چسبی مات

آژینا - زیر فنجانی چوبی

 

مرحله اول : 7 تکه چوب بستنی را به اندازه 10 سانتیمتر برش می‌دهید و با سمباده لبه‌های آن را صاف می‌کنید.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

مرحله دوم : 3 تکه چوب مربعی را به اندازه 10 سانتیمتر برای پایه‌های برش می‌دهید و با سمباده لبه‌های آن را  هم صاف می‌کنید.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

مرحله سوم : چوب بستنی‌های برش داده شده را با لایه‌ی چسب طرحدار می‌پوشانیم.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

مرحله چهارم : 3 عدد چوب مکعبی را روی سطح صافی با اندازه مساوی قرار می‌دهیم و 3 عدد از چوب بستنی‌های که با چسب طرحدار پوشش داده‌ایم را با چسب حرارتی به آن می‌چسبانیم.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

مرحله پنجم : 4 تکه دیگر چوب بستنی پوشانده شده با چسب طرحدار را با اندازه های مساوی و با دقت با چسب حرارتی به روی 3 عدد چوب پایه متصل میکنیم.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

مرحله آخر : در مرحله آخر با پوشش چسبی مات تمامی سطوح لازم را می‌پوشانید.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

حال از زیر فنجانی زیبای خود لذت ببرید.

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

 

آژینا - زیر فنجانی پوبی

اشتراک گذاری:
مدیریت آژینا
نویسنده
مدیریت آژینا
افزودن نظر :
‌آژینا همراه خوب خانواده‌ها ERROR: [SELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err'] Line: 320 File: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query( 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err', '' ) line: 293 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query_sub( '', 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err' ) line: 27 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/DbArdeErrorWriter.php - ArdeDbDbErrorWriter->write( '[ArdeDbQueryError,1,sDatabase Query Error,i1,sSELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err',i320,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,i1142,n,[a,1,sQuery: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err],[a,1],[a,1,[aa,1,sfile,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,sline,i293,sfunction,squery,sclass,sArdeDb,stype,s->,sargs,[a,1,s'SELECT COUNT(*) FR'... ) line: 30 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeDbErrorReporter.php - ArdeDbErrorReporter->reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 60 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeException::reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 501 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeSimpleUncaughtExceptionHandler->uncaughtExceptionHandler( object [ArdeDbQueryError] ) - Query: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err