آژینا در شبکه‌های اجتماعی

آژینا - همراه خوب خانواده‌ها

سلامی دوباره خدمت همه اعضای خانواده آژینا

وبسایت آژینا  بعد از 2 هفته تست بر روی ساب دومین ، امروز مورخ 24 اردیبهشت ماه سال 1396 ( 14 می 2017 ) به صورت رسمی بر روی دومین اصلی این وبسایت یعنی دومین http://www.azhina.ir قرار گرفت و از این پس به صورت دسترسی عمومی در خدمت همه شما خوبان خواهیم بود.

آژینا - همراه خوب خانواده‌ها

هدف ما افزایش سطح کیفی زندگی همه خانواده‌ها می‌باشد.

اشتراک گذاری:
آرمان منصوری
نویسنده
آرمان منصوری
علاقمند به علوم کامپیوتری و تکنولوژی روز جهان ، برنامه نویس تحت وب ، طراح وبسایت و آپ موبایل
افزودن نظر :
‌آژینا همراه خوب خانواده‌ها ERROR: [SELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err'] Line: 320 File: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query( 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err', '' ) line: 293 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query_sub( '', 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err' ) line: 27 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/DbArdeErrorWriter.php - ArdeDbDbErrorWriter->write( '[ArdeDbQueryError,1,sDatabase Query Error,i1,sSELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err',i320,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,i1142,n,[a,1,sQuery: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err],[a,1],[a,1,[aa,1,sfile,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,sline,i293,sfunction,squery,sclass,sArdeDb,stype,s->,sargs,[a,1,s'SELECT COUNT(*) FR'... ) line: 30 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeDbErrorReporter.php - ArdeDbErrorReporter->reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 60 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeException::reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 501 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeSimpleUncaughtExceptionHandler->uncaughtExceptionHandler( object [ArdeDbQueryError] ) - Query: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err