هفته به هفته بارداری

هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری

مدیریت آژینا , 26 بهمن 1396
در ابتدای هفته دوم بارداری پریود شما تمام شده است و در انتهای این هفته به احتمال زیاد تخمک گذاری خواهید داشت. تخمک گذاری در هفته دوم یا ابتدای هفته سوم بارداری یعنی از روز ۱۳ تا ۱۶ م  رخ می‌دهد و در بعضی خانم‌ها ....
ادامه مطلب ...

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری

مدیریت آژینا , 26 بهمن 1396
در هفته اول بارداری شما دوره‌ی باروری را طی می‌کنید. در این مرحله تخمک از تخمدان آزاد شده و از طریق لوله‌های به نام فالوپ به سمت رحم حرکت می‌کند در اینجاست که تخمک ...
ادامه مطلب ...

‌آژینا همراه خوب خانواده‌ها